Projektovanie

Projektovanie domu vo všeobecnosti zahŕňa tieto fázy:

• Projekt na územné konanie

• Štúdia domu

• Projekt na stavebné konanie

• Realizačný projekt

Fázy projektovania nášho domu

Mali sme to šťastie, že sme kúpili stavebný pozemok, na ktorý už bolo vydané územné rozhodnutie, teda rozhodnutie o umiestnení stavby. Ako sme sa neskôr presvedčili, toto mám ušetrilo pomerne dosť  času, námahy a uľahčilo stavebné konanie. Tiež to znamenalo, že sme nemuseli nechať vyhotoviť projekt na územné konanie.

S ohľadom na to, že náš dom je pomerne jednoduchá stavba, sme na doporučenie architekta aj projekt na stavebného konanie a realizačný projekt spojili do jednej fázy – jednostupňového projektu.