Projekt

Okrem zhotovenia projektu samotného domu boli súčasťou jednostupňového projektu aj projekt vonkajších spevnených plôch a projekt oplotenia. Hoci sme vyhotovenie projektu realizovali ako jednostupňový projekt, predsa sme v ňom my ako budúci majitelia a užívatelia domu jasne vnímali dve etapy.

Prvou etapou boli práce, ktoré viedli k vytvoreniu dokumentácie, na základe ktorej sme mohli podať miestnemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Druhou etapou boli práce, ktoré viedli k vytvoreniu dokumentácie, na základe ktorej sme mohli osloviť potenciálnych staviteľov – generálnych dodávateľov stavby nášho domu.

Ďalej uvediem niekoľko konkrétnych detailov k projektu nášho murovaného pasívneho domu.

Tepelná izolácia

Na izoláciu obvodových stien z presných tvárnic Ytong sme použili tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor. Výsledkom je, že hodnota súčiniteľa prechodu tepla obvodového plášťa budovy do okolitého vzduchu je rovná 0,11 W.m-2.K-1. Horná plocha domu je priamo na strope druhého podlažia zo stropných dielcov Ytong izolovaná doskami Knauf Nobasil MPN. Hodnota súčiniteľa prechodu tepla stropu do okolitého vzduchu je rovná 0,10 W.m-2.K-1. Spodok stavby izolujeme doskami ISOVER Styrodur®. Hodnota súčiniteľa prechodu tepla do podložia je 0,13 W.m-2.K-1. Tepelno-technický výpočet ukázal, že spotreba energie na vykurovanie každého metra štvorcového vykurovanej plochy domu by mala byť 11,8 kWh za rok.

Okná a vchodové dvere

Okná sme zvolili s rámami z mäkkého dreva s troj-vrstvovým tepelno-izolačným sklom. Rámy okien sú zvonku chránené hliníkovým plášťom Gutmann a sú certifikované pre použitie v pasívnych domoch. Hodnota súčiniteľa prechodu tepla oknami do okolitého vzduchu je 0,75 W.m-2.K-1. Rovnakú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla do okolitého vzduchu majú vonkajšie dvere. Dvere budú tiež vyhotovené z mäkkého dreva, zvonku chráneného hliníkovým plášťom Gutmann.

Kúrenie, ohrev vody a ventilácia

Zvolili sme individuálne vykurovanie jednotlivých miestností elektrickými konvektormi. Ohrev vody bude zabezpečovaný slnečnými kolektormi v kombinácii s elektrickým ohrevom. Pre ventiláciu sme použili centrálny ventilačný systém s rekuperačnou jednotkou tepla a výmenou vlhkosti privádzaného a odvádzaného vzduchu Zehnder ComfoAir 350. Rekuperácia tepla nám ušetrí asi 86% energie na vykurovanie alebo chladenie domu.

Slnečná ochrana

Na ochranu domu pred teplom slnečného žiarenia sme zvolili vonkajšie hliníkové žalúzie, natáčané centrálnym automatickým ovládaním všetkých žalúzií podľa pohybu a intenzity svitu slnka. Súčasne je zabezpečená možnosť individuálneho ručného ovládania žalúzií v jednotlivých miestnostiach.