Právne vyhlásenie

Vymedzenie autorských práv

Toto je súkromná nekomerčná webová stránka, vytvorená v Systéme manažovania obsahu (CMS) poskytnutého na základe Všeobecnej verejnej licencie GNU, verzia 2, jún 1991, od WordPress.org Slovensko. Táto stránka a jej podradené stránky sú založené na téme Simplify, ktorej autorom je D5 Creation, poskytnutej na základe Všeobecnej verejnej licencie GNU Verzia 2, jún 1991. Informácie o tejto téme sú k dispozícii v anglickom jazyku na webovej stránke http://d5creation.com/themes/simplify. Informácie o autorovi tejo témy sú k dispozícii na webovej stránke http://d5creation.com. Text slovenského znenia Všeobecnej verejnej licencie GNU je k dispozícii na webovej stránke: http://www.gpl.sk. Majiteľom autorských práv k textovým a grafickým obsahom tejto webovej stránky a jej podradených stránok je vlastník licencie k doméne www.murovanypasivnydom.sk. Použitie častí textových a/alebo obrazových obsahov tejto webovej stránky a jej podradených stránok je možné len na základe podmienok Všeobecnej verejnej licencie GNU, verzia 3, 29. jún 2007, vždy s uvedením odkazu na webovú stránku www.murovanypasivnydom.sk ako na zdroj týchto textov a/alebo obsahov.

Vymedzenie rozsahu zodpovednosti

Táto webová stránka a jej podradené webové stránky slúžia výhradne na informačné účely o projektovaní, zhotovení a užívaní murovaného pasívneho domu. Pripojenie k týmto webovým stránkam prebieha výhradne na vlastné nebezpečenstvo každého užívateľa. Napriek tomu, že obsah týchto webových stránok bol zostavený s najväčšou možnou starostlivosťou, vlastník licencie k doméne www.murovanypasivnydom.sk nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré sú uvedené na týchto webových stránkach, ani žiadnu zodpovednosť za žiadnu škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím obsahu týchto webových stránok a v ich obsahu uvedených informácií. Vlastník licencie k doméne www.murovanypasivnydom.sk žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsahy uvedené na tých webových stránkach, na ktoré sú odkazy umiestnené na týchto webových stránkach.