Murovaný pasívny dom

Na tejto stránke dokumentujeme priebeh výstavby a užívania nášho murovaného pasívneho domu – pre zábavu a pre poučenie.
Kvalitný dom patrí k základom dobrého domova. Dlhá životnosť domu je súčasťou dobrej kvality domu.