Realizovanie

Na tejto stránke sa snažíme dokumentovať celý priebeh zhotovenia nášho domu. Jednotlivé články majú v nadpise vždy dátum dňa, v ktorom sa nám ich podarí vytvoriť. V článku je alebo sú vždy pripojený, resp. pripojené jeden alebo viac obrázkov aktuálnej situácie a nad nimi je stručný popis toho, čo je na tomto obrázku alebo týchto obrázkoch zobrazené, prípadne aj stručný popis toho, čo sa od zverejnenia predchádzajúceho článku udialo. Články sú radené za sebou chronologicky, najstarší z nich je dole na konci tejto stránky.

17. novembra 2017

Pred letom nám výrobca namontoval na vybrané okna sieťky proti hmyzu. Ku koncu augusta robotníci vykopali postupne základy zadného, bočného a predného múra, pokračovali vybetónovaním základov a postupne ich vymurovali. Zo svahových tvárnic vyskladali nízky bočný oporný múrik. Vydláždili dodatočné spevnené plochy vo dvore aj na ulici pred domom. Zámočník nám vyrobil, dodal a namontoval do vymurovanej časti plota pred domom bránu s elektrickým pohonom, bránku a plotové polia z nehrdzavejúcej ocele. Robotníci dosypali piesok, zeminu a riečny štrk na nespevnené plochy okolo domu a natiahli pletivo na bočný plot. Stavba bola týmto konečne dokončená.

22. novembra 2014

Počasie si aj ďalej zachováva na toto ročné obdobie pomerne teplý ráz. Robotníci pokračovali vydláždením schodiska pred skladom v zadnej časti domu. Podložie budúcich chodníkov vysypali drveným kamenivom. Vymaľovali garáž a vydláždili v nej podlahu. Vodoinštalatéri postupne namontovali všetky umývadlá, záchody a armatúry. Odborník na elektroinštalácie dodávateľa žalúzií postupne pozapájal a uviedol do prevádzky všetky žalúzie na dome. Namontoval obidva snímače vetra a slnka. Na plochu budúcej záhrady bolo nasypané pieskové podložie a naň úrodná zem. Robotníci postupne vydláždili všetky chodníky a príjazd ku garáži.

31. októbra 2014

Chladné noci sa striedajú s chladnejšími aj teplejšími dňami. Klampiar dokončil strechy na garáži a sklade, zimnej záhrade a prístrešku pri vchode do domu. Robotníci naniesli farebnú omietku na garáž a sklad, zimnú záhradu a nakoniec na prístrešok pri vchode do domu. Dodávateľ solárneho systému namontoval na nosný rám na streche solárne kolektory. Dokončil a spustil do prevádzky solárny systém na ohrev vody. Robotníci pokračovali v obkladaní sokla domu. Ťahanými glazúrovanými dlaždicami obložili terasu. Zo železobetónu zhotovili schodisko pred skladom. Vydláždili podlahu v sklade. Do betónového lôžka po bokoch a spredu domu, ako aj z druhého boku budúceho chodníka uložili obrubníky. Vydláždili schodisko a plošinu pred vchodom do domu.

13. októbra 2014

Neskoré babie leto konečne umožnilo priebežné vonkajšie práce. Po dokončení zvodov vody namontovali robotníci dubové parketové lišty. Na stavbu sa vrátil klampiar. Svoje práce zahájil namontovaním okrajových plechov a strešných žľabov. Robotníci vytvorili pod terasu zhutnený násyp. Zaliatím vystužovacej rohože betónom do pripraveného debnenia zhotovili dosku terasy. Klampiar postupne pokrýval vedľajšie strechy. Spolu s dodávateľom solárneho systému namontovali na strechu domu nosný rám pre solárne kolektory. Dodávateľ vzduchotechniky nastavil a uviedol so prevádzky ventilačný systém. Robotníci pripravili pomocou výstužných rohovníkov, sietí a stavebného lepidla podklad na omietnutie garáže a skladu, zimnej záhrady a prístrešku pri vchode do domu.

24. septembra 2014

V dlhodobej histórii najdaždivejšia jeseň aj naďalej brzdila vonkajšie práce. Robotníci nainštalovali v zimnej záhrade strop so sadrokartónu. Paralelne postupne uložili na podlahy obytných miestností parkety. Elektrikári dokončili rozvody dátového a televízneho signálu. Namontovali časť krytov na zásuvky a vypínače, ako aj časť svietidiel. Tiež dokončili bleskozvod. Montážnici dodali a namontovali takmer všetky vonkajšie žalúzie a ich bočné vedenia. Montážnici obchodníka s dverami nám dodali a za jeden deň namontovali všetky vnútorné dvere a zárubne. Po vykopaní rýh a výkopov pre studne robotníci zmontovali vsakovacie studne a ležaté zvody dažďovej kanalizácie, ktoré do nich zvádzajú vodu zo strechy domu.

07. septembra 2014

Neobyčajne vytrvalé dažde menili okolie domu na bahnisko. Montážnici zmluvného partnera výrobcu dodali a namontovali garážovú bránu. Elektrikári dodali a na podlahy určených miestností uložili vykurovacie rohože. Robotníci naniesli na rohože poter zo stavebného lepidla. Medzitým začali maliari s maľovaním vrchného podlažia domu. Robotníci pokračovali namontovaním debnenia zo spodnej časti zastrešenia vchodu a strechy zimnej záhrady. Zateplili strop garáže, pod ktorým namontovali nosnú konštrukciu a sadrokartónové panely. Stolár začal pred jednotlivé okná montovať vnútorné parapety a obkladať drevom vnútorné schodisko. Robotníci pokračovali uložením dlažby a zateplením stropu zimnej záhrady, pod ktorým namontovali nosnú konštrukciu pre sadrokartón.

22. augusta 2014

Pokračovalo neobyčajne daždivé a chladné počasie. Dodávateľ solárneho systému nám dodal celý solárny systém aj so zásobníkom vody a zmontoval jeho vnútornú časť. Robotníci pokračovali so zabudovávaním skriniek na žalúzie. Montážnici dodávateľa žalúzií postupne zabudovali na boky vonkajších výklenkov okien bočné lišty s kovovou lištou pre vedenie žalúzií. Robotníci postupne naniesli na obvodové steny domu druhú vrstvu stavebného lepidla vystuženú sieťkou. Po zaschnutí na ňu naniesli penetračný náter. Pokračovali nanesením vrchnej škrabanej jemnozrnnej farbenej silikátovej omietky na tri strany domu. Potom umiestnili na strechu zimnej záhrady fóliu, na ňu upevnili laty a na ne skrutkovými klincami upevnili druhú vrstvu debnenia. Klampiar namontoval na steny domu dva zvody dažďovej vody, ktoré napojil na žľaby.

8. augusta 2014

Po horúčavách prišli prívalové dažde, ktoré sa striedali s chladnejšími dňami. Robotníci dokončili zakrytie strechy zospodu. Na zakrytie umiestnili výstužné sieťky, ktoré zakryli stavebným lepidlom. Dodávateľ žalúzií nám dodal skrinky a bočné vodiace lišty žalúzií. Jeho montážnici postupne upevňovali skrinky do fasády a začali s montážou bočných vodiacich líšt. Montážnici dodávateľa ventilačného systému skompletizovali ventilačnú jednotku s výmenníkom tepla a vlhkosti a filtrom prachu. Na jednotku napojili prívodné a odvodné vedenia vzduchu. Robotníci pokračovali s obkladaním vonkajších stien domu výstužnou sieťkou a rohov domu výstužnými lištami, ktoré upevňovali na steny stavebným lepidlom. Medzi tým položili na debnenie strechy garáže a skladu tesniacu fóliu, na ňu upevnili laty a na ne skrutkovými klincami upevnili druhú vrstvu debnenia.

30. júla 2014

Vonkajšie horúčavy prispeli vďaka stále otvoreným oknám k doteraz najvyšším teplotám vo vnútri domu. Podstatnú časť prác predstavovalo obloženie obvodových stien domu tepelno-izolačnými tvárnicami Multipor. Prvá vrstva bola upevnená na steny domu špeciálnym stavebným lepidlom a tanierovými kotvami. Druhá vrstva bola nalepená na prvú špeciálnym stavebným lepidlom. Pod skrinky žalúzií upevnili robotníci stavebným lepidlom dosky z tepelnej izolácie Styrodur a na ne vákuové izolačné panely. Pred všetky, nízko nad podlahou umiestnenými oknami, nám dodávateľ namontoval bezpečnostné zábradlia. Montážnici namontovali vonkajšie parapety. Vo vnútri domu, po napojení na sieť, pokračovali s prácami elektrikári. Klampiar namontoval na strechu nadstavce na odvetranie kanalizácie. Robotníci začali so zakrývaním strechy zospodu.

13. júla 2014

Teplota vo vnútri domu zostáva stále stabilná a pohybuje sa podľa vonkajších teplôt len o pár stupňov nahor alebo nadol. Robotníci pokračovali vo vnútri domu s montážou nosných konštrukcií, na ktoré opevňovali sadrokartónové platne. Škáry medzi platňami vypĺňali špeciálnou sadrou. Vybrúsením do hladka dokončovali stropy v jednotlivých miestnostiach. Na strope v podkroví doplnili tepelnú izoláciu Zvonku pokračovali v zatepľovaní spodnej časti domu a garáže. Na stavbu nám konečne boli dodané tvárnice Multipor, z ktorých vznikne tepelná izolácia vonkajších stien domu. Elektrikári pokračovali zapojením rozvodnej skrine. Na stavbu boli dodané dlaždice a obkladačky. Ako prvú začali robotníci obkladať podlahu v technickej miestnosti.

21. júna 2014

Napriek na toto ročné obdobie privysokým vonkajším teplotám, je teplota v dome stabilná a pomerne nízka. Namontovaním schodiska do podkrovia dokončili robotníci utesnenie domu. Špecialista vykonal test neprievzdušnosti nášho domu. Anemomentrom a infračervenou kamerou skontroloval všetky kritické miesta a odhalil zopár drobných nedostatkov. Po odstránení týchto nedostatkov sme úspešne prešli testom neprievzdušnosti. Elektrikári napojili dom na elektrickú sieť a začali s dokončovaním elektrických rozvodov. Robotníci začali vo vnútri domu s montážou nosnej konštrukcie budúcich sadrokartónových stropov. Postupne vyhotovili konštrukcie v jednotlivých izbách na prvom poschodí a namontovali konštrukciu aj na chodbe. Zvonku domu začali s dokončovaním vodnej a tepelnej izolácie domu, garáže, skladu a zimnej záhrady.

6. júna 2014

Práce v dome pokračujú nezávisle od počasia. Pred omietkami robotníci utesnili všetky prestupy cez vonkajšie steny. Osobitnú pozornosť venovali vzduchotesnosti napojenia stropu nad prvým poschodím a obvodových stien domu. Omietkari najskôr umiestnili rohové lišty. Pokračovali nanesením sadrových omietok v celom dome. Na záver naniesli vápenno-cementové omietky v kúpeľniach, toaletách, technickej miestnosti, garáži a sklade. Na stavbu nastúpili montážnici vzduchotechniky. Zmontovali rozvody vzduchu, vrátane nasávacieho a výfukového vedenia. Odborník nám namontoval antény a zariadenia na príjem a rozvod satelitných a pozemných televíznych staníc po dome.

20. mája 2014

Skončilo pomerne dlhé obdobie zisťovania detailov ďalšieho postupu prác. Robotníci sa vrátili na stavbu. Začali zapĺňaním drážok vedení a utesňovaním prestupov v obvodových stenách domu. Pokračovali nanesením stavebného lepidla na obvodové steny domu pri podlahe prvého podlažia. Uložili tepelnú izoláciu na spodok garáže a kročajovú izoláciu a izolačnú fóliu na spodok prvého podlažia. Špecialisti na potery položili v garáži a na prvom podlaží betónový poter, čím zhotovili finálny podklad pre podlahy.

25. apríla 2014

Práce vo vnútri domu prebiehajú nezávisle od počasia. Namontovaním krytov zimnej záhrady a tesniacich pások vo vnútri domu dokončili montážnici montáž okien a dverí. Na ochranu pred dažďom namontovali robotníci nad okná a dvere, ktoré nie sú chránené strechou, striešky z plechu. Okná a ich rámy vo vnútri domu zakryli na ochranu pred poškodením ochrannou fóliou. Majstri inštalatéri pokračovali v montáži vedení na rozvod a odvod vody. Majstri elektrikári natiahli a zabudovali v celom dome, v garáži, v sklade a v zimnej záhrade vedenia elektrickej energie, televízneho signálu, dát a ovládania ventilácie a žalúzií. Zvonku domu namontovali na steny zvody hromozvodov a uzemňovacie vedenie domu, ktoré pospájali s uzemňovacími vedeniami v základoch domu.

29. marca 2014

Počasie nadobudlo jarný ráz – chladné noci sa striedajú s teplými dňami. Majstri inštalatéri začali s frézovaním drážok a otvorov v stenách určených na umiestnenie vedení na rozvod a odvod vody. Majstri elektrikári začali s frézovaním drážok a otvorov v stenách určených pre elektrické vedenia. V priebehu troch dní namontovali montážnici celkom neuveriteľných 28 okien a vchodových dverí, a to vrátane okien a dverí, ktoré vytvorili obvodové steny zimnej záhrady.

17. marca 2014

Trend stúpajúcich teplôt a pekný ráz počasia nám zostal zachovaný. Podlahová doska na prízemí domu z betónovej mazaniny po štyroch dňoch vytvrdla dostatočne na to, aby robotníci mohli začať s murovaním vnútorných nenosných priečok. Z ťažkých vápenno-pieskových priečok vymurovali priečku medzi kuchyňou a obývačkou a priečku medzi pracovňou a chodbou. Z pomerne ľahkých pórobetónových tvárnic vymurovali priečky, tvoriace steny komory, kúpeľne a toalety.

8. marca 2014

Aj naďalej sa nízke nočné teploty striedali s pomerne teplými dňami. Vcelku počasie prialo prácam na stavbe. Klampiari pokračovali v pokrývaní strechy. Skúška tesnosti rozvodu vody dopadla dobre. Robotníci pokryli tromi vrstvami tepelnej izolácie spodnú dosku domu a jednou vrstvou tepelnej izolácie spodnú dosku zimnej záhrady. Okolo tepelnej izolácie zimnej záhrady vymurovali múrik z tvárnic Ytong. Na tepelnú izoláciu rozmiestnili rohože s oceľových prútov. Robotníci pokračovali zhotovením podlahovej dosky na prízemí domu a podlahovej dosky zimnej záhrady z betónovej mazaniny. Vyhotovením odvetrania hrebeňa strechy, zakrytia nároží strechy, strešného okna a jeho poklopu, namontovaním zachytávačov snehu a anténneho stožiara, dokončili klampiari pokrytie strechy domu.

2. marca 2014

Nízke nočné teploty sa striedali s pomerne teplými dňami. Z toho vyplývajúce čakanie na oschnutie strechy v niektorých dňoch pribrzdilo práce na pokrývaní strechy. Klampiari pokračovali postupnou montážou žľabov po obvode strechy. Na okraj strechy postupne upevňovali predsunutý plech na zvod vody do žľabu. Inštalatéri zhotovili, umiestnili a zaizolovali rozvody vody, ktoré budú umiestnené pod podlahou prízemia, a začali so skúškou tesnosti. Klampiari začali s pokrývaním strechy po jednotlivých jej stranách. Na debnenie strechy najskôr uložili oddeľovaciu vrstvu. Zo zvitku plechu vyrábali postupne jednotlivé pruhy s olemovaním, ktoré upevňovali na strechu úchytkami a medzi sebou lemovaním. Uložením vodnej izolácie začalo zhotovenie podlahy zimnej záhrady.

23. februára 2014

Ústup občasných nočných mrazov a vyššie denné teploty umožnili začiatok prác na stavbe. V rámci prípravy na montáž okien a dverí robotníci mechanickým opracovaním a nanesením lepiacej malty zarovnali nerovnosti na všetkých plochách ostení okien a dverí. Pokračovali vymurovaním chýbajúcich nenosných priečok na prvom poschodí, čím vytvorili vnútorné steny doteraz chýbajúcich miestnosti. Tiež postavili priečku medzi garážou a skladom. Na stavbu nám bol dodaný hliníkový plech a ostatný materiál na zhotovenie strešnej krytiny a časti odvodnenia strechy domu. Klampiari začali so zhotovovaním strechy. Na začiatku začali s vydlabávaním drážok, do ktorých skrutkami upevňujú háky na uchytenie žľabov.

19. decembra 2013

Napriek hmlám pretrváva počasie vhodné na prácu na stavbe. Prepravca nám doviezol na zákazku vyrobené pozinkované skrutkové klince. Robotníci mohli začať so zhotovovaním debnenia strechy domu. Súčasne s tým začali na vrch stropu prvého poschodia umiestňovať parotesnú fóliu. Na fóliu umiestňovali tepelnú izoláciu z minerálnej vlny. Na severnej a južnej strane domu postupne vytvorili otvory na vetranie podkrovia. Dokončené debnenie následne zakrývali fóliou na ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Postupne takto dokončili strechy domu, garáže a skladu, vchodu do domu a zimnej záhrady. Stavba je pripravená na prezimovanie.

12. decembra 2013

Teploty sa stále držia nad nulou. Len občas klesnú v noci pod nulu. Robotníci dokončili schodisko. Technik výrobcu okien zameral okná a vonkajšie dvere. Robotníci založili ďalšie nenosné priečky na prvom poschodí a privarili upevňovacie uholníky na horný rám zimnej záhrady. Prepravca nám doviezol na zákazku vyrobený krov s klasickými tesárskymi spojmi. Montážnici potrebovali takmer celý deň na vyvŕtanie otvorov pre kotevné skrutky pomúrnic. Za ďalší deň poskladali a klincami a skrutkami pospájali krov valbovej strechy domu, krov pultovej strechy garáže a skladu, ako aj krovy strechy zimnej záhrady a vchodu do domu v tvare polovice valbovej strechy.

1. decembra 2013

Počiatkom týždňa prišli nočné mrazy. Zmena prúdenia priniesla naspäť pomerne teplé počasie. Robotníci mohli pokračovať v prácach. Dokončili nenosné priečky na prvom poschodí medzi miestnosťami na južnej strane domu. Pokračovali v murovaní vnútorného schodiska. Dokončili dolné rameno a podestu schodiska. Doplnili zateplenie obvodovej steny na strane garáže a skladu tak, aby bolo pripravené na zhotovenie krovu a strechy. Odmontovali debnenie zo stĺpov po bokoch vchodu a tým ich pripravili na montáž krovu. Vymurovali bočné steny schodiska. V rámci príprav na zameranie vonkajších dverí a okien zamerali a vyznačili úroveň budúcej podlahy v garáži a zimnej záhrade.

23. novembra 2013

Zima sa nezadržateľne blíži. Vlhké a daždivé počasie sa striedalo so slnečným. Robotníci dokončili strop prvého poschodia zaliatím špár medzi stropnými dielcami betónom. Z oceľových profilov tvaru U zhotovili štvorhranné nosníky krovu strechy. Zamurovaním vrchných tvárnic v dolnej časti jednotlivých výrezov dokončili výrezy všetkých okien. Odmontovali debnenie okolo venca domu a venca garáže a skladu. Odmontovali podpery, ktoré podopierali strop nad prízemím. Zložili dosky tepelnej izolácie určenej pod podlahy. Natreli farbou štvorhranné nosníky krovu strechy a umiestnili ich na predpísané miesta na oceľové platne. Zo štvorhranných dutých oceľových profilov dokončili oceľový nosný rám zimnej záhrady. Začali murovať vnútorné schodisko. Súčasne začali murovať vnútorné nenosné priečky na prvom poschodí.

17. novembra 2013

Počasie nadobudlo jesenný ráz. Vlhké a studené noci sa striedali s pomerne teplými dňami. Robotníci zhotovili debnenie stĺpov po bokoch vchodu do domu. Do debnenia stĺpov umiestnili oceľové prúty výstuže. Do vonkajšieho obvodu debnenia venca domu a do vonkajšieho obvodu debnenia venca garáže a skladu rozložili tepelnú izoláciu. Do oboch debnení vložili a zviazali oceľové prúty výstuže. Zhotovili debnenie spodnej dosky zimnej záhrady. Z jemného štrku a praného riečneho štrku vytvorili podložie zimnej záhrady, na ktoré rozložili rohož oceľovej výstuže. Zaliatím betónom dokončili veniec domu, veniec garáže a skladu, ako aj základovú dosku zimnej záhrady. Do základovej dosky zimnej záhrady umiestnili kotevné platne rámu zimnej záhrady. Zo štvorhranných dutých oceľových profilov zvarili nosný rám zimnej záhrady.

10. novembra 2013

Posledné tohtoročné teplé dni sa striedali s nočnými dažďami. Okrem soboty to neovplyvnilo priebeh prác. Robotníci dokončili murovanie východnej a západnej obvodovej steny domu. Odmontovali debnenie vnútorného železobetónového venca. Pokračovali dokončením murovania obvodových stien skladu a garáže. Zhotovili debnenie venca skladu a garáže. Do debnenia umiestnili oceľovú výstuž. Na obvodové múry domu a vnútornú nosnú stenu rozložili stropné dielce, čím zhotovili strop prvého poschodia. V strope zostal otvor na budúce stropné schodisko. Okolo obvodu domu zhotovili debnenie venca prvého poschodia. Debnenie priviazali na obvodové múry domu. Zhotovili oceľovú výstuž venca. Nepriaznivé počasie využili na odmontovanie debnenia z už pevných častí železobetónu a na zhotovenie častí debnenia.

2. novembra 2013

Oneskorené babie leto skončilo v polovici týždňa. Ranné hmly a občasné nočné dažde nebrzdili práce. Robotníci pokračovali v murovaní obvodových stien prvého poschodia. Ako prvú dokončili severnú stenu. V nej vznikol aj výrez pre najväčšie okno nášho domu, ktoré bude osvetľovať schodisko. Nasledovala južná stena domu. Pred jej úplným dokončením postavili robotníci vnútorný nosný múr prvého poschodia. Potom zhotovili debnenie nosného stĺpu a prekladu vnútorných dverí. Do debnenia vložili oceľovú výstuž a zaliali ju betónom. V stredu nám dodali stropné dielce, z ktorých vznikne strop prvého poschodia. Potom zhotovili debnenie, do ktorého vložili oceľovú výstuž a zaliali betónom veniec, ktorý je položený na vnútornom nosnom múre a ktorý spája východnú a západnú obvodovú stenu domu.

26. októbra 2013

Ďalej pretrvávali na túto ročnú dobu vysoké teploty. Občasné nočné dažde nebrzdili práce. Robotníci dokončili debnenie stropu. Na okrajoch debnenia umiestnili tepelnú izoláciu. Na stropné panely rozložili výstužné siete. Zaliatím výstuže betónom, jeho zhutnením a zarovnaním dokončili stropnú dosku nad prízemím. Počas tuhnutia betónu pokračovali primurovaním tepelnej izolácie na časť východnej steny domu, ako aj v murovaní stien garáže a skladu. Po dostatočnom stuhnutí betónu rozmiestnili na strop prízemia tvárnice pre vymurovanie obvodových stien a vnútorného nosného múru prvého poschodia. Pokračovali starostlivým a presným založením obvodových stien prvého poschodia prvou radou tvárnic. Na prvú radu začali postupne klásť ďalšie rady tvárnic, pri čom začali postupne vznikať výrezy okien.

19. októbra 2013

Počasie nás celý uplynulý týždeň držalo v napätí. Našťastie zostalo medzi častými dažďami dosť času na prácu. Robotníci najskôr zhotovili debnenie portálu nad vnútorným schodiskom. Pokračovali zhotovením debnenia a výstuže prekladu nad vchodovými dvermi, pozdĺžneho nosníka stropu, vstupných schodov a vstupnej plošiny a nosných stĺpov vnútorného múru. Zaliatím betónom dokončili všetky tieto elementy stavby. Čakanie na stropné nosníky vyplnili umiestnením tepelnej izolácie medzi garáž, sklad a dom a začali s murovaním obvodových múrov garáže a skladu. Po dodaní rozmiestnili stropné nosníky na obvodové múry a vnútorný nosný múr. Po podopretí stojkami zaplnili medzery medzi nosníkmi stropnými tvárnicami. Zhotovili podstatnú časť debnenia stropu a umiestnili do neho oceľovú výstuž.

12. októbra 2013

Sľubované neskoré babie leto neprišlo. Výdatnejší dážď prišiel našťastie až ku koncu týždňa. Robotníci pokračovali v murovaní obvodových stien a vnútornej nosnej steny. Po namontovaní vodomeru sme boli napojení na verejný vodovod. Takže máme konečne k dispozícii vodu. Tak ako rástli obvodové múry, začali sa v nich vytvárať aj otvory pre budúce okná a dvere. Nad výrezmi okien umiestňovali robotníci postupne preklady. Výnimkou sú preklady nad širokými oknami na južnej strane domu, ako aj preklad nad vnútornými dverami. Pre tieto boli vyhotovené debnenia. Začali prípravy na zhotovenie venca nad prízemím. Robotníci začali z oceľových prútov zhotovovať výstuž venca. Na stavbu boli dodané prvé stropné dielce pre strop nad prízemím.

5. októbra 2013

Priazeň pekného počasia nám zostala, hoci s rannými mrazmi, predsa len zachovaná. Robotníci zabetónovali strop pivničky, ktorý je súčasne spodnou doskou budúceho skladu. Súčasne s tým zaliali spodnú dosku garáže a zaliali betónom nosný múr budúcej zimnej záhrady. Z blokov penového skla vymurovali prvú vrstvu obvodových múrov domu a základy vnútorného schodiska. Z vápenno-cementových tvárnic založili a vymurovali prvú vrstvu vnútornej nosnej steny. Potom začali robotníci z pórobetónových tvárnic murovať obvodové múry. Pre pasívny dom nevyhnutná a aj tak obdivuhodná je presnosť, s akou robotníci stavajú tieto múry. Pomerne veľa času si vyžaduje aj manipulácia s tvárnicami pri ich dodaní na stavbu a počas murovania. Napriek tomu stihli ešte umiestniť poklop na vodomernú šachtu a odsatím vody z nej pripraviť podmienky na napojenie na vodovod.

29. septembra 2013

Pekné počasie prispelo k svižnému priebehu prác. Robotníci po zasypaní podložia, položení vystužovacej rohože a zadebnení, zabetónovali spodnú dosku domu. Paralelne s tým do základov zimnej záhrady nasypali štrkové lôžko, umiestnili oceľovú výstuž. Na steny pivničky umiestnili izoláciu proti vode a tepelnú izoláciu. Zabetónovali základy zimnej záhrady. Na spodnú dosku umiestnili izoláciu proti vode medzi dve vrstvy ochrannej textílie a zaliali ju betónovým poterom. Postavili a zabetónovali spodný múr pod garážou. Pripravili podložie, debnenie a oceľovú výstuž pre podlahu garáže. Blokmi penového skla založili rohy a časť obvodových stien domu. Vyrobili debnenie a oceľovú výstuž stropu pivničky, teda podlahy skladu. Začali s prípravou spodných múrov a výstuže schodiska a vstupu do domu.

21. septembra 2013

Tento týždeň pripomínalo počasie apríl. Napriek tomu sa robotníkom podarilo umiestniť do výkopu vodomernú šachtu, pripraviť napojenie na vodovod, nainštalovať revíznu šachtu pre kanalizáciu a napojenie na kanalizáciu domu. Vybetónovali základy vnútorného schodiska, základy schodov a vchodu do domu, spodnú dosku pivničky. Zhotovili steny pivničky. Dokončili múry pod podlahovou doskou domu a pripravili výstuž na napojenie na podlahovú dosku.

15. septembra 2013

Pekné počasie pretrvávalo aj v prvej polovine tohto týždňa. Robotníci dokončili murovanie múrov pod podlahovú dosku prízemia nášho domu. Potom začali pripravovať oceľové výstuže do základovej dosky a do základov schodov. Pokračovali zhotovením debnenia základov schodov. Práce zastavilo čakanie na kanalizačný systém. Vďaka tomu ani veľmi nevadili dažde, ktoré prišli ku koncu týždňa. Kanalizáciu zhotovili robotníci dnes v nedeľu.

8. septembra 2013

Výdatné dažde v druhej polovine posledného augustového týždňa výrazne spomalili tempo prác na stavbe. V tomto čase zhotovili robotníci diely oceľových výstuží základov nášho domu. Od začiatku tohto týždňa nabrali práce prudké tempo. V priebehu štyroch dní boli zhotovené výkopy a debnenie základov, umiestnená oceľová výstuž, zabetónované základy domu a garáže a zahájené murovanie múrov pod podlahovú dosku prízemia domu.

24. augusta 2013

V uplynulom týždni nám geodet zameral stavbu. Podľa výkresu projektantky zameral a kolíkmi vyznačil rohové body samotného domu a rohové body garáže. Po ňom prišli na pozemok staviteľ a jeho zamestnanci. Vyhotovili lavičky, zamerali ich polohu a umiestnili ich na pozemok. Základ pre zameranie základov je tým hotový.

17. augusta 2013

14. augusta 2013 sa nám podarilo po mnohých mesiacoch hľadania uzatvoriť zmluvu o dielo so staviteľom nášho domu. Pred zahájením prípravných prác na pozemku sme sa rozhodli zdokumentovať pôvodný stav pozemku. Pozemok tak, ako každoročne v tomto ročnom období, zakrýval vysoký a pomerne hustý porast buriny.