Potreby

Nie je zámerom tejto stránky venovať sa komplexnému vzťahu medzi potrebami, motívmi, hodnotami, postojmi, mienkami a cieľmi človeka. Tomuto sa venuje niekoľko oblastí psychológie, vzniklo pomerne veľa modelov a teórií. Faktom je, že v našom prípade trvala naša cesta k rozhodnutiu postaviť si vlastný dom mnoho rokov. Najskôr sme bývali v prenajatom byte. Potom sme skúsili bývanie v bytovom dome, kde každé poschodie vlastní iný vlastník. Nakoniec zrejme zvíťazila túžba po súkromí, samostatnosti a nezávislosti. Ďalej uvediem niekoľko druhov potrieb, ktoré  by nemali byť opomenuté pri vytváraní predstavy o budúcom dome.  

Súkromie

Bývanie vo vlastnom dome samo o sebe zabezpečuje viac súkromia, ako iné formy bývania. Pri výbere pozemku netreba zabudnúť zohľadniť aj to, do akej miery chceme byť izolovaní od svojich susedov, alebo naopak ako blízko chceme byť ku svojim susedom. Potreba súkromia sa tiež dostáva ku slovu pri vytváraní predstavy o oplotení pozemku. Často aj pri rozhodovaní o tom, kde a aké okná bude mať náš dom.  

Priestor

Toto je jedna z potrieb, ktorej dlhodobé uspokojenie je obvykle náročné zohľadniť. Do úvahy v tomto prípade treba vziať nielen počet osôb, ktoré budú bývať v dome, ale aj uspokojenie potrieb spoločnej komunikácie a sociálneho kontaktu. Ak sa k tomu ešte pridá časový faktor, potom pripadajú do úvahy viaceré alternatívne riešenia. Dom musí vyhovovať na používanie s malými deťmi, dospelými deťmi, ale aj v starobe s vnúčatami.   

Ochrana

To, že nás má dom chrániť pred vrtochmi počasia, je asi samozrejmé. Rozmenené na drobné to znamená, že dom nás musí izolovať pred chladom v zime a teplom slnka v lete. Dom nás tiež musí chrániť pred slnečným žiarením, dažďom a snehom. Menej samozrejmé je myslieť aj na to, že dom nás musí chrániť pred hlukom, a to nielen zvonka, ale aj zvnútra. Málokto tiež myslí na to, že nás dom musí čo najlepšie chrániť pred prírodnými katastrofami.  

Trvanlivosť

Je prirodzené pri plánovaní domu vychádzať z predpokladu, že dom má slúžiť niekoľko desaťročí. Menej prirodzené je myslieť na to, že aby sa táto predstava splnila, tak musí byť dom postavený z materiálov s dlhou životnosťou. Trvanlivosť domu podstatnou mierou ovplyvňuje aj spôsob použitia týchto materiálov pri výstavbe domu. A aby to celé fungovalo, tak musí byť toto hľadisko zohľadnené pri plánovaní všetkých súčastí domu.  

Šetrnosť

Na prvý pohľad sa môže zdať, že dom plánovaný s dlhou trvanlivosťou a vysokou kvalitou, je v rozpore s potrebou šetrenia. Celá vec dostane iný vzhľad, ak sa na ňu pozrieme z pohľadu minimalizácie nákladov na prevádzku, údržbu a opravy domu. Tiež ak sa na ňu pozrieme z pohľadu úspory, ktorá vznikne tým, že dom môže slúžiť niekoľkým po sebe nasledujúcim generáciám. Ako bonus získame súčasne šetrnosť k prírodným zdrojom.

Kvalita

Toto je veľmi komplexná potreba. Zabezpečenie jej splnenia je podmienené splnením všetkých vyššie uvedených potrieb. Okrem toho je na jej splnenie potrebné dbať na funkcionalitu riešenia celého domu, ďalej na riešenie vhodné na čistenie a udržiavanie. K splneniu potreby kvality domu podstatným spôsobom prispieva kvalita technických zariadení domu a kvalita dizajnu, teda ako pekný sa nám zdá dom a ako harmonizuje so svojim okolím.