Podklady

Čo je to pasívny dom?

Pasívny dom, v slovenských odborných kruhoch označovaný ako energeticky pasívny dom, je taký dom, ktorý by teoreticky nemal na kúrenie a chladenie za jeden rok spotrebovať žiadnu energiu. Z hľadiska energetickej bilancie, by teda nemal energiu ani spotrebovať, ani by nemal energiu produkovať, čiže by mal byť pasívny.

V praxi sa za pasívny dom považuje v Nemecku dom, ktorý nespotrebuje na vykurovanie každého metra štvorcového vykurovanej plochy viac ako 15 kWh za rok. V Rakúsku sa za pasívny dom považuje dom, ktorý nespotrebuje na vykurovanie každého metra štvorcového vykurovanej plochy viac ako 10 kWh za rok.

Čo musí  mať dom, aby z neho bol pasívny dom?

Podobne ako je to pri základnom kritériu pasívneho domu, ktorým je spotreba energie na vykurovanie, tak aj pri základných požiadavkách (kritériách) na konštrukciu a vyhotovenie pasívneho domu, je možné v rôznych krajinách nájsť rôzne konkrétne hodnoty týchto kritérií. Vo všetkých prípadoch sú na pasívny dom kladené tieto požiadavky:

• Strecha, vonkajšie steny domu a spodná časť domu (napríklad: základová doska)  musia byť dobre tepelne izolované.

• Vonkajší plášť domu musí byť vyhotovený bez tepelných mostov, čiže tak, že na žiadnom mieste nedochádza k dobrému prenosu tepla medzi vnútrom a okolím domu.

• Vonkajší plášť domu musí byť vzduchotesný.

• Okná musia byť, okrem dostatočnej tepelnej izolácie, skonštruované tak, aby celkom za rok viac energie prepustili do domu, než z neho vypustili von.

• Dom musí byť vybavený ventiláciou so spätným získavaním  energie z odvádzaného vzduchu (v zime), resp. z privádzaného vzduchu (v lete).

Na čo si ešte treba dať pozor pri pasívnom dome?

Je veľa detailov, ktoré spoločne rozhodujú o tom, či je daný dom nakoniec pasívnym domom. Viacero z nich nájdete uvedené na stránke Požiadavky. V tomto článku spomeniem len tieto dva hlavné detaily:

• Poloha domu voči svetovým stranám, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje to, či sa podarí využívať energiu zo slnečného žiarenia na strane domu orientovanej na juh a nestrácať energiu oknami na strane domu orientovanej na sever.

• Základný geometrický tvar domu, z ktorého vyplýva pomer vonkajšej plochy k vnútornému objemu domu, čo výraznou mierou ovplyvňuje energetickú bilanciu domu. Z tohto pohľadu je najideálnejším tvarom guľa.  Z hľadiska praktického vyhotovenia domu je najideálnejším tvarom kocka.