Plánovanie

Pod plánovaním si väčšina z nás predstaví vytváranie nejakých plánov. Pod plánovaním je možné chápať aj vytváranie predstavy o niečom budúcom, nezávisle od toho, či je to hmotné alebo nehmotné. V podstate v tom nie je rozpor. Rozdiel je spravidla v tom, že pri tvorbe plánov je výsledkom plán, ktorý obsahuje okrem popisu toho, čo chceme dosiahnuť, aj  stanovenie času, do ktorého to chceme dosiahnuť. To všetko je zdokumentované v jednom dokumente, ktorý sa tiež nazýva plán. Pri tom druhom prístupe nemusí byť súčasťou plánovania čas a aj forma zdokumentovania býva rôzna, často grafická.

Plánovanie domu

Je mnoho spôsobov, ako je možné naplánovať dom, teda mnoho ciest k vytvoreniu predstavy o tom, ako má vyzerať náš dom. Je tiež mnoho predstáv o tom, čo všetko má táto predstava obsahovať. Ja sa na tejto stránke a na jej podradených stránkach Podklady, Potreby a Požiadavky, pokúsim v tak stručnej forme, ako to len dokážem, zhrnúť mnohoročné skúsenosti z plánovania nášho domu do popisu cesty k plánu domu, ktorá sa mi pri spätnom pohľade javí ako tá najlepšia. 

Aj takto môže vyzerať plán domu zviditeľnený v grafickej forme zobrazenia štúdie z roku 2011: 

1. štúdia RD 2011-1~2