Užívanie

Na tejto stránke sa snažíme dokumentovať podstatné skúsenosti pri užívaní nášho domu. Jednotlivé články majú v nadpise vždy dátum dňa, v ktorom sa nám ich podarí vytvoriť. V článku je alebo sú vždy pripojený, resp. pripojené jeden alebo viac obrázkov a nad nimi je stručný popis toho, čo je na tomto obrázku alebo týchto obrázkoch zobrazené, prípadne aj stručný popis toho, čo sa od zverejnenia predchádzajúceho článku udialo. Články sú radené za sebou chronologicky, najstarší z nich je dole na konci tejto stránky.

 

 

31. decembra 2023

Aj v tomto roku bolo v druhej polovine marca tak teplo, že nebolo potrebné dokurovať dom. Kvôli pretrvávajúcim ranným mrazom sme však s vykurovaním domu úplne prestali až koncom apríla. Pri odčítaní spotreby vody bola vodomerná šachta suchá. Koncom jari sme však zistili, že do nej opäť vteká voda. Znova sme opravili utesnenie v horných rohoch šachty. Napriek tomu sa v nej po daždi zase objavila voda. Preto sme celý horný obvod šachty utesnili nalepením styroduru. Na budúcu jar uvidíme, či sme konečne šachtu utesnili. Pokračujeme v pravidelnej údržbe a výmene filtrov na odsávacích ventiloch ventilačného systému. Po štyroch rokoch sme nechali vykonať odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodu a elektrického zariadenia domu. Až na jednu zásuvku, ktorú technik okamžite opravil, bolo aj tento raz všetko v poriadku. Koncom leta sme konečne dokončili výmenu skrutiek upevnenia bleskozvodu na strechu. Veľká hmotnosť dverí medzi kuchyňou a zimnou záhradou sa prejavila opotrebením pántov po deviatich rokoch používania, ktoré vymeníme za pánty s vyššou nosnosťou. Po historicky najteplejšom začiatku jesene, kedy sa teplota v dome bez dokurovania pohybovala okolo 24°C, sme s vykurovaním domu tento rok začali postupne od 2. novembra.

 

 

31. decembra 2022

Veľmi sme sa potešili, keď sme ku koncu februára pri odčítaní spotreby vody zistili, že vodomerná šachta je celkom suchá. Mimoriadne slnečné počasie v marci spôsobilo, že niekoľko dní sme v podstate nekúrili. Aj tento rok však dlho pretrvávali ranné mrazy, takže sme s vykurovaním domu celkom prestali až začiatkom mája. Počas leta sme zistili, že do vodomernej šachty vždy po daždi zase vniká voda. Až koncom leta sme potom zistili, že v dvoch horných rohoch prestalo fungovať utesnenie. Po jeho obnovení bola šachta zase suchá. Na budúcu jar uvidíme, či je utesnenie tento raz naozaj dobré. Po ôsmych rokoch sme dali vymeniť tekutinu v solárnom systéme. Pokračujeme v pravidelnej údržbe a výmene filtrov na odsávacích ventiloch ventilačného systému. Aj tento rok sa nám aj počas letných horúčav darilo vetraním domu cez okná v noci udržiavať v dome pomerne nízku teplotu. Koncom leta sme odstránili mach z prístrešku na severnej strane nad vchodom do domu. S vykurovaním domu sme tento rok začali postupne od 1. novembra. Pretrvávajúca vysoká vlhkosť a zamračené počasie spôsobili, že sa v zimnej záhrade objavila pleseň. Túto sme následne odstránili.

 

 

31. decembra 2021

Začiatkom roka začala presakovať voda cez tesnenie zmiešavacieho ventila. Od remeselníka, ktorého sme pod dlhom hľadaní konečne našli, sme sa dozvedeli, že tesnenie vekom tvrdne a po niekoľkých rokoch ho bude treba vymeniť znova. Pre mimoriadne dlho pretrvávajúce nízke vonkajšie teploty sme s vykurovaním domu prestali postupne až začiatkom mája. Po otvorení vodomernej sme zistili, že voda do nej stále vniká. Postupne sme identifikovali viacero miest, cez ktoré voda presakovala vždy po daždi. Takto sme postupne utesnili znova výstup hadice zo šachty, plochu pod horným dielom a nakoniec rám poklopu šachty. Voda prestala vnikať do šachty až začiatkom augusta. Po otvorení šachty na budúcu jar uvidíme, či je utesnenie naozaj dobré. Pokračujeme v pravidelnej údržbe a výmene filtrov na odsávacích ventiloch ventilačného systému. Aj tento rok sa nám darilo vetraním domu cez okná v noci aj počas letných horúčav udržiavať v dome pomerne nízku teplotu. Koncom leta sme vymenili skrutky upevnenia bleskozvodu. Kontrola ukázala, že náter držiaka solárneho panela je v poriadku. S vykurovaním domu sme tento rok začali postupne od 1. novembra.

 

 

31. decembra 2020

Zvýšenie teploty vyhrievania zimnej záhrady zrejme prispelo k tomu, že sa pleseň na miestach pod stropom, ktoré nie sú spojené s domom, znova neobjavila. S vykurovaním domu sme prestali postupne už začiatkom apríla. Pokračujeme v pravidelnej údržbe a výmene filtrov na odsávacích ventiloch ventilačného systému. Ku koncu augusta sme zistili, že vodomerná šachta je viac ako do polovice zaplnená vodou. Aj vodovodná prípojka s vodomerom boli pod hladinou vody. Po utesnení krčka šachty a prívodného a odvodného potrubia sme zistili, že naša domnienka, že dno a steny telesa šachty prepúšťajú vodu, nie je správna. Voda do šachty vniká zvrchu pri daždi, najme okolo liatinového poklopu. Preto sme poklop prekryli krytom vyrobeným na objednávku. Či je šachta teraz naozaj utesnená overíme koncom zimy. Aj tento rok sa nám darilo vetraním domu cez okná v noci aj počas letných horúčav udržiavať v dome pomerne nízku teplotu. Utesnili sme dieru od skrutky v krytine strechy. Zistili sme, že skrutky upevnenia bleskozvodu začali hrdzavieť a budeme ich musieť vymeniť. Popri pravidelnom servise rekuperačnej jednotky sme dali vyčistiť odvodné potrubia, v ktorých sa usadil prach počas počiatočnej prevádzky bez filtrov odsávaného vzduchu. Dali sme tiež opraviť a preventívne vymeniť účinkom svetla skrehnuté časti potrubí. S vykurovaním domu sme tento rok začali postupne od 12. októbra.

 

 

31. decembra 2019

Stála vysoká vlhkosť v zimnej záhrade sa ku koncu zimy prejavila vo forme plesne pod stropom na tých obvodových stenách, ktoré nie sú spojené s domom. Pleseň sa nám podarilo pomerne ľahko odstrániť bez viditeľných zostatkov. Pokračujeme v pravidelnej údržbe a výmene filtrov na odsávacích ventiloch ventilačného systému. Po niekoľkých mesiacoch hľadania sme konečne našli nového odborníka na údržbu nášho solárneho systému. Okrem pravidelnej údržby nám lepšie nastavil reguláciu ohrevu vody. Takže nám solárny systém vyhrieva vodu v zásobníku vody už od nižších teplôt tekutiny v solárnom systéme. Aj tento rok sme už koncom apríla prestali vykurovať dom elektrickými konvektormi. Aj tento rok sa nám darilo vetraním domu cez okná v noci aj počas letných horúčav udržiavať v dome pomerne nízku teplotu. Po piatich rokoch sme nechali vykonať odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodu a elektrického zariadenia domu. Až na jednu zásuvku, ktorú technik okamžite opravil, bolo všetko v poriadku. Nechali sme vyhotoviť a namontovať poklop nad pivnicou a prenosné schodisko na vstup do nej. S vykurovaním domu sme tento rok začali čiastočne 20. októbra.

 

 

31. decembra 2018

Aj keď sme to už nečakali, aj naďalej sa viditeľne prejavuje vysúšanie domu. S výnimkou kúpeľne po sprchovaní pri teplotách blízko nuly a nižšie a zimnej záhrady, sa kondenzát na ostatných oknách v dome už neobjavuje. Okrem pravidelnej údržby a výmeny filtrov na odsávacích ventiloch ventilačného systému sme museli vymeniť termostat ohrevu vody. Rýchly príchod vyšších teplôt na jar priniesol nezvyklo skoré ukončenie vykurovania domu. Nečakane sa na oplotení z nehrdzavejúcej ocele objavila povrchová hrdza. Zrejme je v prostredí chemikália, ktorá narušila ochranný film na povrchu, a zjavne tam, kde došlo ku kontaktu s inými kovmi. Odstránili sme ju pri použití čistiaceho prostriedku s pasivujúcim účinkom a podľa potreby pomocou brúsnej plsti. Natrieť sme museli aj držiaky solárnych panelov. Dali sme domontovať vnútorné rolety a videotelefón. Vetraním cez okná v noci sme aj tento rok počas letných horúčav udržali v dome pomerne nízku teplotu. Nezvykle teplá jeseň spôsobila, že sme, okrem dvoch dní v októbri, začali s vykurovaním domu až 15. novembra. Dom aj naďalej badateľne zreje.

 

 

17. novembra 2017

Vidíme, že vysúšanie domu stále pokračuje. Začiatkom zimy sa ešte objavoval na oknách kondenzát, ku koncu zimy už len pri teplotách výrazne pod bodom mrazu. Dom prekvapivo dobre fungoval počas tohtoročnej tuhej zimy. Pravidelná údržba a výmena filtrov na odsávacích ventiloch ventilačného systému ukázala, že filtre odsávania fungujú dobre. Sieťky proti hmyzu, ktoré boli namontované na vybraných oknách, nám umožnili veľmi efektívne udržiavať pomerne nízku teplotu v dome aj počas letných horúčav. Mimoriadne suché leto spôsobilo, že nám na zavlažovanie nestačila nazbieraná dažďová voda. Súčasne s dokončením stavby sme preto nechali vyrobiť a nainštalovať vodovodný stĺp, na ktorý budeme pripájať zavlažovacie hadice. Vďaka pomerne slnečnému a teplému októbru sme kúrenie v dome tento rok spustili až 25.októbra, teda o dva týždne neskôr ako pred rokom. Vnútro domu dokáže stále rýchlejšie prijímať teplo zo slnečného žiarenia. Fungovanie domu začína byť lepšie, než sme plánovali a očakávali.

 

 

19. novembra 2016

Ešte pred začiatkom letných horúčav sa podarilo dodávateľovi postupne uviesť do prevádzky automatické ovládanie žalúzií tak, že sme namiesto ovládania v závislosti od polohy slnka, začali využívať ovládanie zdvíhania, spúšťania a natočenia žalúzií časovačom. V kombinácii s letom, ktoré nebolo tak teplé, ako v predošlom roku, sa nám darilo udržiavať v dome prijateľnú teplotu. Problém s vodou na polievanie záhrady sme vyriešili zbieraním dažďovej vody do nádob. Po dvoch rokoch sme v rámci predpísanej údržby dali vyčistiť rekuperačnú jednotku, sieťky na prívode a odvode vzduchu z domu, ako aj odsávacie ventily v jednotlivých miestnostiach. Vysúšanie domu stále pokračuje, aj keď už pomalšie. Kúrenie v dome sme pre viac dní trvajúce pochmúrne počasie s nízkymi teplotami spustili 11.októbra, teda o jeden deň skôr než v minulom roku. Vnútro domu dokáže oveľa rýchlejšie prijímať teplo zo slnečného žiarenia. Fungovanie domu sa začína približovať tomu, čo sme si predstavovali  pri jeho projektovaní.

 

 

28. januára 2016

Ručne ovládané žalúzie veľmi účinne bránili zvyšovaniu teploty slnečným žiarením. Napriek tomu teplota v dome v dôsledku stáleho prestupu tepla zvonka bola pomerne vysoká. Dlhotrvajúci sled tropických dní a nocí potvrdil, že v dome by malo byť chladiace zariadenie. Vďaka teplej jeseni sme kúrenie spustili až takmer v polovine októbra. Dodávateľovi sa stále nepodarilo uviesť do prevádzky automatické ovládanie žalúzií. Vysúšanie domu značne pokročilo a stále citeľne pokračuje. Na oknách a v dverách sa objavuje stále menej a menej kondenzátu vody. Slnko už dokáže veľmi účinne ohrievať vnútro domu a dom stále lepšie znáša nízke vonkajšie teploty. Bývanie v dome je stále viac pohodlnejšie.

 

 

11. júla 2015

Poloha slnka na oblohe blížiaca sa k letnému slnovratu nám potvrdila, že snímače slnka sú umiestnené tak, že pri žiadnej polohe na oblohe na ne slnko nedosvieti. Automatické spúšťanie žalúzií preto nefunguje tak, ako by sme potrebovali. Veľké presklené plochy zimnej záhrady nie sú viditeľné pre vtákov ako prekážka. Po umiestnení figovníkov pred zimnú záhradu a čiastočnom spustení žalúzie, prestali vtáci narážať do sklených tabúľ. Vďaka nočnému vetraniu oknami, sa nám aj v zatiaľ najväčších horúčavách darilo udržiavať pomerne nízku teplotu v dome. Stála vysoká vlhkosť dokazuje, že voda sa stále intenzívne vyparuje zo stien, podláh a stropu.

 

 

30. apríla 2015

Po šiestich mesiacoch od spustenia ventilačnej jednotky s rekuperáciou sme v súlade s pokynmi výrobcu vymenili filtre nasávania a výduchu vzduchu. Filter na strane nasávania vzduchu bol už viac ako zrelý na výmenu. Dostatok slnečného žiarenia nám umožňuje vďaka tepelným ziskom udržiavať v jadre domu teplotu okolo 24 °C bez dokurovania elektrickou energiou. Pri vyššej teplote odchádzajúceho vzduchu rekuperačná jednotka privádza do domu priamo chladný vzduch zvonka a odvádza teplý vzduch priamo von bez výmeny tepla. Technik dodávateľa konečne opravil tesnenie medzi rámom a kazetou dverí.

 

 

11. januára 2015

Po nasťahovaní sa do domu prišiel sneh a s ním aj prvé mrazy. Vysoká vlhkosť v dome priniesla následky. Rám krídla vchodových dverí sa tak roztiahol, že sa uvoľnilo tesnenie medzi kazetou dverí a rámom. Dvere prestali tesniť a teplý vlhký vzduch vniká do priestoru medzi krídlom a rámom dverí a kondenzuje na hliníkovom kryte dverí a nad dverami. Vlhkosti je tak veľa, že naša ventilačná jednotka ho nie je schopná odviesť z domu. Nezostáva nám nič iné, ako použiť klasickú metódu nárazového vetrania.

 

 

22. novembra 2014

Dňa 9. októbra nám dodávateľ uviedol do prevádzky ventilačný systém s rekuperáciou. Od tohto dňa je ventilačná jednotka s rekuperáciou v prevádzke. Po jednom mesiaci sme vykonali prvé vyčistenie filtrov. Udržiavaním ventilačnej jednotky v prevádzke sa snažíme zabezpečiť čo najlepšie využitie tepla získavaného z vonkajšieho vzduchu počas pomerne teplých dní a zo slnečného žiarenia. V neposlednom rade sa jej prevádzkou snažíme odvádzať z domu čo najviac vlhkosti. Tohtoročná nezvyčajne vlhká jeseň nám tento zámer podstatne sťažuje.