Štúdia

Každý sa dokáže na svet pozerať len cez vlastné oči. Preto pre mňa iná cesta k vlastnému domu, ako tá, ktorou sme sa k nemu v  spolupráci s architektmi, projektantkou a manželkou dopracovali, nepripadá do úvahy. Vzťah klient – architekt a projektant – architekt, napriek jasnému rozdelení rolí zákazník a dodávateľ, musí byť pre úspech celého projektu partnerský. Vo filozofii prístupu klienta a architekta a projektanta má existovať základná zhoda. Som tiež presvedčený, že medzi všetkými zúčastnenými musí prebiehať otvorená komunikácia. Časť z celého príbehu máte možnosť vidieť na týchto stránkach.   

Zošit požiadaviek a Dotazník

Aby architekt a projektant pochopili predstavu svojho klienta o svojom budúcom domove, mali by ju čo najlepšie spoznať. V našom prípade sme na to išli z oboch strán súčasne:  Našu predstavu o dome som popísal v Zošite požiadaviek. Architekt zistil naše predstavy pomocou dobre štruktúrovaného dotazníka. Štruktúra dotazníka bola pre mňa jedným z dôkazov zhodnosti prístupu oboch strán. Mali sme tiež tú  výhodu, že sme mohli poskytnúť výkresy a zobrazenia domu s prvej štúdie.  

Hľadanie dispozície miestností v dome

Zo Zošita požiadaviek a z Dotazníka mali architekti a projektantka k dispozícii naše požiadavky o jednotlivých miestnostiach, ktoré majú byť v dome. Z prvej štúdie tiež mali k dispozícii predstavu o ich vzájomnom usporiadaní. Týmto sme si v aktuálnom projekte ušetrili dosť času hľadaním základnej dispozície miestností v dome. Súčasťou tohto procesu bolo aj zmenšovanie počtu miestností v dome a tým aj pôdorysnej plochy a zastavaného objemu. S ohľadom na charakter podložia domu, ktorý by si vyžiadal drahú vodotesnú vaňu, sme sa rozlúčili s pivnicou pod celým domom.  Napriek všetkému sme potrebovali šesť variant než sme sa dostali k použiteľnému riešeniu.

Prvá štúdia v troch rozmeroch

Napriek tomu, že sme obidvaja s manželkou technici a dokážeme si vytvoriť z dvojrozmerného výkresu pomerne dobrú predstavu o budúcom dome, až trojrozmerné zobrazenie nám zviditeľnilo veľa detailov, ktoré sme z dvoch rozmerov nemohli vidieť. V tejto fáze sme ešte neuvažovali nad tým, koľko budeme potrebovať na postavenie domu peňazí. Preto sme sa orientovali na to, čo by sa nám na dome páčilo. Na návrhu je tiež vidieť, že ešte nespĺňa niektoré základné požiadavky na pasívny dom, ako napríklad nadmerne veľká plocha okien orientovaný na sever.

Pohľad zo severozápadu 1

Druhá štúdia v troch rozmeroch

V tejto fáze sme začali striktnejšie uplatňovať základné požiadavky na pasívny dom, ako je napríklad minimalizácia plochy okien orientovaných na sever. Začali sme tiež predbežne rátať náklady na zhotovenie domu. Toto prinieslo so sebou vynechanie viacerých detailov, ktoré sa nám páčili, ale ich zhotovenie bolo značne finančne náročné. Predstavovali sme si tiež život v budúcom dome, z čoho vznikli ďalšie požiadavky na úpravu návrhu domu. 

Pohľad zo severozápadu 2

Štúdia ako základ projektu

V tejto fáze sme vrátili naspäť niektoré zmeny, ktoré sa po bližšom preskúmaní ukázali ako nevhodné. Príkladom môže byť zväčšenie okna v strede domu, ktorým vstupuje do domu svetlo. Dotvárali sme veľa detailov tak, aby na ich základe bolo možné začať s jednostupňovým projektom. Vrátili sme na dom niektoré detaily, ktoré dotvorili celkový vzhľad domu, ako je napríklad obklad vstupu do domu.

Pohľad zo severozápadu 3